Novela zákona o autoškolách

Přehled navrhovaných změnzákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

1. výšení denního limitu počtu výcvikových hodin jízdy u jednoho žadatele. Přispěje ke kvalitnější a efektivnější přípravě žadatelů.

2. Budoucímu učiteli autoškoly se umožní, aby se mohl účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. Přispěje k lepší přípravě nových učitelů.

3. Upřesnění, že učitel autoškoly při výcviku praktické jízdy na pozemní komunikaci smí dohlížet pouze na jednoho žadatele. Dosud nejednoznačný text. Zvýší bezpečnost žadatelů.

4. Odstranění nadbytečné povinnosti, když se s žadatelem musí na zkoušku z testů dostavit učitel autoškoly. Zjednoduší a zefektivní práci autoškole.

5. Omezení počtu opakovaných zkoušek zvýší motivaci žadatelů o kvalitní přípravu ke zkoušce. Hrozba opakování výcviku po 3. pokusu zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů. Zkvalitnění přípravy žadatelů.

6. Možnost provádění každé části zkoušky z praktické jízdy motocyklů jiným komisařem, a s tím související rozdělení hodnocení každé ze dvou částí praktické zkoušky samostatně. Zefektivní práci komisařů a usnadní žadateli opakované zkoušky – bude opakovat pouze tu část zkoušky, ze které neprospěl.

7. Prodloužení 6 měsíční lhůty pro opravné zkoušky na 12 měsíců v návaznosti na omezení počtu opravných pokusů dle bodu 5. Stávající 6 měsíční lhůta činí velké problémy. Žadatelům o skupiny na motocykly umožní dokončit na jaře zkoušky, pokud započali zkoušku v období září –říjen a neprospěli. Napomůže i zlepšení situace s nedodržováním lhůt na zkoušky z důvodu potíží způsobených COVID-19.

8. Sjednocení podmínek zkoušek žadatelů a přezkoušení řidičů po zákazu či vybodování. Sjednocení podmínek u žadatelů a řidičů na přezkoušení zjednoduší a zpřehlední systém.